Nyhetsarkiv

 • Ønsker du barnehageplass hos oss?

  Fristen for hovedopptaket for søknad om barnehageplass er 1.mars

 • Tema "Eventyr og fortellinger"

  Temaet for alle gruppene i barnehagen for Januar, februar og mars er "Eventyr og fortellinger". Dette er et stort tema, som rommer mange spennende muligheter for lek, utforsking og læring!
  Alle gruppene legger opp til aktiviteter som passer barnas gruppe og utvikling for videre læring og progresjon. Gruppene har valgt ulike eventyr og fortellinger de fordyper seg i. Felles for alle gruppene er at de bruker multimodale lese praksiser som metode for læring og utvikling.

 • FORUT

  FORUT - Barneaksjonen

 • Tema "I kroppen min bor jeg"

  Temaet for alle gruppene i barnehagen for september, oktober og november er "Hvem er jeg og hvem er vi?". Dette er et stort tema, som rommer mange spennende muligheter for lek, utforsking og læring!
  Alle gruppene legger opp til aktiviteter som passer barnas gruppe og utvikling for videre læring og progresjon.

 • Samefolkets dag

 • Prosjekt - Språkløyper

  De ansatte i barnehagen har vært med på Larvik kommune sitt språkprosjekt, for å øke sin kompetanse på barns språk og språktilegnelse med særlig rettet fokus på lesing og leseaktiviteter.

 • Prosjekt arbeid

  Prosjekt arbeid til Bukkene bruse. Det finnes mange måter å arbeide med ett prosjekt på. Her viser vi frem hvordan vi arbeider med prosjekter i vår barnehage på Larvik kommune sin planleggingsdag 2 januar 2020.