FORUT

FORUT - Barneaksjonen

FORUT er en norsk bistandsorganisasjon som arbeider mot fattigdom og for en rettferdig verden. 

Bakkebygrenda har deltatt i barnehageaksjonen siden 2021.

Vi jobber med materialet vi får tildelt fra september til mai. Vi avslutter arbeidet med en markering og en type innsamling. Vi opplever at barna viser nysgjerrighet, undring, glede og mestring i arbeidet.

I barnehageåret 2023/2024 blir vi godt kjent med Hamphless fra Malawi.