Lek inne i barnehagen

Bakkebygrenda barnehage har et innemiljø som innbyr til varierte former for lek. Her foregår både tilrettelagte aktiviteter og fri lek.