Vår visjon

Bakkebygrenda barnehage SA – Stedet vi leker og lærer med glede! Ut fra verdigrunnlaget i R-17 har vi i Bakkebygrenda barnehage utarbeidet en visjon og noen verdier som er viktige for oss i vår barnehage.

Vår visjon er:

I Bakkebygrenda barnehage skal alle bli møtt med varme og  få oppleve:

  • Vennskap gjennom inkludering og omsorg for hverandre
  • Anerkjennelse og respekt for den vi er
  • Raushet gjennom ord og handling
  • Mestring gjennom lek og læring i trygge omgivelser
  • Engasjement gjennom et stimulerende miljø og tilstedeværende voksne.