Tema "I kroppen min bor jeg"

Temaet for alle gruppene i barnehagen for september, oktober og november er "Hvem er jeg og hvem er vi?". Dette er et stort tema, som rommer mange spennende muligheter for lek, utforsking og læring! Alle gruppene legger opp til aktiviteter som passer barnas gruppe og utvikling for videre læring og progresjon.

I tema arbeidet har vi satt opp noen mål for alle gruppene:

-        Utvikle og styrke egen identitet, tilhørighet og oppleve vennskap og dens gleder

-        Få en realistisk og positiv holdning til seg selv og andre

-        Vise frem og være stolt av seg og sin familie gjennom kommunikasjon med andre

-        Oppleve fellesskap og samhold

-        Bli kjent, utvikle og få et godt forhold til egen kropp

-        Få kjennskap til og erfaring med å bruke de ulike sansene sine

-        Oppleve glede ved kroppslige bevegelser og mestring

-        Få kjennskap til - og jobbe med å kunne gjenkjenne - ulike følelser hos seg selv og andre.