Tema "Eventyr og fortellinger"

Temaet for alle gruppene i barnehagen for Januar, februar og mars er "Eventyr og fortellinger". Dette er et stort tema, som rommer mange spennende muligheter for lek, utforsking og læring! Alle gruppene legger opp til aktiviteter som passer barnas gruppe og utvikling for videre læring og progresjon. Gruppene har valgt ulike eventyr og fortellinger de fordyper seg i. Felles for alle gruppene er at de bruker multimodale lese praksiser som metode for læring og utvikling.

I tema arbeidet har vi satt opp noen mål for alle gruppene:

-        Oppleve spenning, glede og undring

-        Oppleve glede ved lek med konkreter/rollespill

-         Bli godt kjent med ulike sanger og regler til fortellingen/eventyret

-        Oppleve glede ved lek med konkreter/rollespille fra fortellingen/eventyret

-         Kunne gjenskape eventyrene og fortellingene på egenhånd.

-         Få kjennskap til ulike kjennetegn ved eventyr