Prosjekt - Språkløyper

De ansatte i barnehagen har vært med på Larvik kommune sitt språkprosjekt, for å øke sin kompetanse på barns språk og språktilegnelse med særlig rettet fokus på lesing og leseaktiviteter.

Hentet fra Larvik kommune sin nettside: 

"Gjennom satsingen søker vi å øke kompetanse om barns språk og språktilegnelse for personalet i barnehager, skoler og SFO. Strategien retter et særlig fokus på lesing og leseaktiviteter, overgangen barnehage-skole og de ansattes betydning i språklige relasjoner. Strategien har som hovedmål at alle barn og elever skal bli trygge språkbrukere slik at de får gode muligheter til å lykkes i sin utvikling og læring og blir aktive deltakere i samfunnslivet."

https://www.larvik.kommune.no/barnehage/prosjekter/spraakkommune/om-prosjektet/