Ønsker du barnehageplass hos oss?

Fristen for hovedopptaket for søknad om barnehageplass er 1.mars

Å velge hvilken barnehage man skal søke, er et viktig valg. Vi i Bakkebygrenda barnehage er opptatt av at de som ønsker plass hos oss, skal få en mulighet til å møte både ansatte og barnehagen før de søker. Dette for å ha et bedre grunnlag for å ta et valg - er dette rette barnehagen for mitt barn og meg?

Vi tilbyr besøk i barnehagen etter avtale på telefon eller mail. 

 

Vi gjør gjerne en avtale på telefon: 33 18 70 44 eller på mail: bakkebyg@online.no.