Ønsker du barnehageplass hos oss?

Fristen for hovedopptaket for søknad om barnehageplass er 1.mars

Å velge hvilken barnehage man skal søke, er et viktig valg. Vi i Bakkebygrenda barnehage er opptatt av at de som ønsker plass hos oss, skal få en mulighet til å møte både ansatte og barnehagen før de søker. Dette for å ha et bedre grunnlag for å ta et valg - er dette rette barnehagen for mitt barn og meg?

På grunn av covid- 19 situasjonen kan vi dessverre ikke ta imot besøk inne, men vi kan tilby følgende:

- samtale på tlf

- digitalt møte

- samtale på barnehage sitt uteområde

Vi gjør gjerne en avtale på telefon: 33 18 70 44 eller på mail: bakkebyg@online.no.