Foreldre er mest fornøyde med private barnehager.

Foreldre er mest fornøyd med barnehagen og barneskolen, viser EPSIs brukerundersøkelse. Og atter er det de private barnehagene som får høyest score både i Norge, Danmark og Sverige. Tilbakemeldingene fra foreldrene rundt om i Norge er jevnt over meget bra, og de aller fleste foreldre/foresatte mener at de holdes godt informert om hvordan barnet har det i barnehagen, at de ansatte i barnehagene viser god omsorg for barna, og at de som jobber der er vennlige og imøtekommende.