Samarbeid med Larvik Kulturskole

Bakkebygrenda Barnehage har i flere år hatt et samarbeid med Larvik Kulturskole. En dag i uka kommer en musikkpedagog fra Kulturskolen til barnehagen for å ha en musikalsk- og kulturell samling med barna. Vi deler barnegruppa inn i to ut i fra alder, slik at alle barna skal få et pedagogisk innhold som er tilpasset dem. Dette er et tilbud som både barn og voksne setter stor pris på.

De yngste barna i barnehagen får leke, utforske og utfolde seg med ulike instrumenter, sang og musikk! Dette er gøy!!!