Temaarbeid i barnehagen - "Meg selv"

Temaet for alle gruppene i barnehagen for september, oktober og november er "Meg selv". Dette er et stort tema, som rommer mange spennende muligheter for lek, utforsking og læring!