Høsten har kommet!

Sommeren er over - godt og vel - og vi skriver nå oktober! De nye barna i barnehagen er godt integrert i barnegruppa - og nye relasjoner har oppstått. Temaet som vi jobber med i barnehagen i september, oktober og november er "Meg selv". Dette er godt synlig i hele barnehagen nå! Gjennom dette temaet bruker vi mange ulike arbeidsmetoder. På den måten får barna kjennskap til flere områder ved seg selv - både det fysiske - som det vi kan se og kjenne på - men også det mer komplekse, som følelser, relasjoner og sanser. Barna leker, sanser, erfarer og lærer!